ஊரோடு உறவாடி உறவினைப் பேணுவோம் - பண் மக்கள் ஒன்றியம் - சுவிஸ் - படங்கள் இணைப்பு

Print

கடந்த 21.06.2014 சனிக்கிழமை சுவிஸ் வாழ் எம் ஊர் உறவுகள் (பண் மக்கள் ஒன்றியம்) ஒன்றுகூடி மகிழ்ந்த ஊரோடு உறவாடல் நிகழ்வுகள் பதிவாகியுள்ளன.

புலம்பெயர் நாடுகளில் வளர்ந்து வரும் எமது இளம் சந்ததியினரிடையே எம் ஊர் உறவுகளை அறிமுகம் செய்து, அதன் மூலம் அவர்களிடையே சமூக உறவு, ஒற்றுமை ஏற்படுவதற்கான சந்தற்பத்தை வழங்கி, எமது கலை, கலாச்சாரம் அழிந்து போகாது பாதுகாத்து கொள்வதற்காக எம்மூர் மக்களால் நடாத்தப்பெறும் ஒன்று கூடல்களும், கலை நிகழ்ச்சிகளும் பெருந்துணை புரிகின்றன.

ஊரோடு உறவாடும் நிகழ்வினைப் பார்வையிட இங்கே அழுத்துக

தகவல்: ஆறுமுகம் அவர்கள்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS