Monday, Feb 19th

Last update10:22:09 AM GMT

தலைப்புச் செய்திகள்:
You are here:

நன்றி கூறுகின்றோம் - கனடா - பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகம்

E-mail Print PDF

 

கடந்த 10.08.2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை  colonel danforth park area 1 இல் நடைபெற்ற கனடா - பண்கலை பண்பாட்டுக் கழக 2014ம் ஆண்டுக்கான கோடைகால ஒன்று கூடலிலும், மெய்வல்லுனர் போட்டிகளிலும் பங்கு பற்றிச் சிறப்பித்த உறவுகள் அனைவருக்கும் கனடா - பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகம் சிரம்தாழ்த்தி நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கின்றது

இப்படிக்கு
கனடா- பண்கலை பண்பாட்டுக் கழகம்

 

 


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS