குளிர்கால ஒன்று கூடல் - பண்கலை பண்பாட்டுக் கழகம் - கனடா 25.12.2013 - வெள்ளி விழா நிகழ்வுகள் இணைப்பு

Print

 

கனடா பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகத்தின் வருடாந்த குளிர்கால ஒன்று கூடல் முன்பு அறியத் தந்ததுபோல் டிசெம்பர் 25.12.2013 நாளை மாலை 5 மணிக்கு ஆரம்பமாகி நடைபெறும் என்பதனை அறியத் தருவதுடன் கனடா வாழ் பணிப்புலம் மக்கள் அனைவரையும் பங்கு பற்றிச் சிறப்பிக்குமாறு அன்புக் கரம் கூப்பி அழைக்கின்றோம்.

அன்றைய விழாவில் கலை நிகழ்ச்சிகள் வழங்கும் பிள்ளைகளின் பெயர், மேலும் தகவல்கள்களை 416-569-5121 என்ற இலக்கத்தில் தொடர்பு கொண்டு உடன் வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

கலை விழா இடம்பெறும் இடம்:

Mertopolitan Centre (3840 finch ave,east /west of kennedy.scarborough) வெள்ளி விழா நடைபெற்ற விழா மண்டபம்

 

பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகம் - கனட

கடந்த 25.12.2012 அன்று நிகழ்வுற்ற கழகத்தின் வெள்ளிவிழா நிகழ்வுகளை பார்வையிட இங்கே அழுத்துக

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS